Beste broeders & zusters,

Opschorting

Zoals u ongetwijfeld via de media al vernomen hebt, is er vanuit de nationale veiligheidsraad met aandrang gevraagd om allerlei samenkomsten in het verenigingsleven op te schorten tot en met 3 april. Dit omdat ze het verloop van de besmettingen door COVID19 oftwel CORONA-virus gecontroleerder willen laten verlopen. Op die manier zou de zorgsector de vraag naar zorg moeten aankunnen.

Ook de EKB wil hierin een positieve burgerzin laten zien en vandaar worden de samenkomsten opgeschort tot 3 april.

Noodhulp

Daarbij willen we er wel graag zijn voor wie in nood is. Mochten onze oudere en kwetsbare broeders en zusters nood hebben aan iemand die voor hen boodschappen willen doen, dan mogen ze gerust contact opnemen met Kristof. Er zijn al een paar mensen bereid gevonden om die nood te lenigen. Mocht u ook een handje willen toesteken, laat het even weten aan Kristof.

Geestelijk voedsel

U zal in de komende weken ongetwijfeld toch graag naar een preek of een Bijbelstudie willen luisteren en daarom verwijzen we graag naar Dany’s YouTube-kanaal waarop u heel veel studies van Gerard, Guido en Kristof kunt terugvinden.

Dany’s YouTubeKanaal