In de maanden juli en augustus zijn er geen discipelschapskringen, geen gebedskringen en ook geen Bijbelstudies.
Met BBZ hopen we deze leemte op te vullen. Eén keer per week stelt er een gastgezin zijn/haar deuren open.
Op deze avond komen we dan samen om te zingen, te bidden, Gods Woord te openen.
Kortom: we komen samen om met elkaar ons geloof te beleven.

BELANGRIJK!

Zolang COVID-19 in ons land is, zullen deze samenkomsten in het gebouw van de EKB doorgaan.
Er zijn ook aangepaste data, indien u graag wilt deelnemen, kunt u ons best mailen via onze contactpagina.