Enkele verzen uit de Bijbel vatten de kern van ons geloof samen:

 

“Want God houdt zoveel van de mensen dat Hij Zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven.
Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.”
(Johannes 3 vers 16)

“Het kwaad brengt altijd de dood; het is je loon voor wat je gedaan hebt.
Maar de liefdevolle genade van God geeft een geschenk: het eeuwige leven door onze Here Jezus Christus.”
(Romeinen 6 vers 23)

“We dwaalden allemaal rond als schapen. We deden allemaal wat we zèlf wilden.
Maar de Heer heeft al onze ongehoorzaamheid op Hèm (Jezus) gelegd…om onze overtredingen werd Hij doorboord,
om onze slechte dingen werd Hij verbrijzeld. Hij kreeg de straf, zodat wij vrede met God zouden kunnen hebben.”
(Jesaja 53 vers 5 en 6)

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven!
Alleen door Mij kun je bij de Vader komen!” sprak Jezus.
(Johannes 14 vers 6)

“Niemand anders dan Jezus kan de mensen redden.
Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden.”
(Handelingen 4 vers 12)

“Nu zegt God dat alle mensen in Hem moeten geloven en moeten gaan leven zoals Hij het wil.
Want op een dag zal Hij over alle mensen van de aarde rechtvaardig oordelen.”
(Handelingen 17:30)

 

“Dus namens Hem smeken we jullie:
Laat je met God verzoenen!
(2 Korinthiërs 5 vers 20)

 

Mocht je daar meer over willen leren,
stuur ons een mailtje op ekbgent@gmail.com  of
kom gerust langs op zondagmorgen 10u00 .