Elke zondag vanaf 10u00 brengen we dank en eer aan de Heer.
We aanbidden Hem met liederen en gebeden.
We herdenken Zijn offer door de viering van het Avondmaal.
We luisteren naar Zijn Woord door de prediking uit de Bijbel.