Deze zomer 2021 hebben we naast de zondagse eredienst telkens op woensdag afwisselend BBZ of Zoombidstond. De BBZ gaat omwille van de coronamaatregelen door in het kerkgebouw.

Bijbel – Bidden – Zingen

Zoom Bidstond

 

 

 

 

 

Doorheen het jaar zijn deze initiatieven onze ontmoetingen:

group-180x180

Discipelschapskringen

Gebed uit folder

Gebedskringen

Jongeren 12j-18j

55+

Ouderenwerking

Bijbel – Bidden – Zingen

Bijbelstudie kring voor vrouwen

 

 

Kwali-tijd