Samen danken, samen bidden, onze noden bij onze Hemelse Vader brengen.
Niets vormt een crisis voor Hem, Hij helpt er ons altijd door!

 De gebedskringen gaan op dezelfde plaatsen door als de discipelschapskringen, bij gastgezinnen thuis dus.
Eén keer per maand is er een ‘gebedsweek’ waarin de verschillende kringen samenkomen
om er in een vertrouwde omgeving met elkaar te bidden.

Deze gebedsavonden zijn ook toegankelijk
voor gemeenteleden die zich niet in een discipelschapskring inschreven.

Er is op dinsdagnamiddag een wekelijkse bidstond bij een gemeentelid aan huis.

Daarnaast zijn er nog verschillende gebedsgroepjes waar 2-4 gemeenteleden
zelf met elkaar afspreken wanneer het hun past en wat op hun hart ligt om voor te bidden.