In de maanden juli en augustus zijn er geen discipelschapskringen, geen gebedskringen en ook geen Bijbelstudies.
Met BBZ hopen we deze leemte op te vullen. Vier woensdagavonden stelt er een gastgezin zijn/haar deuren open.
Op deze avond komen we dan samen om te zingen, te bidden, Gods Woord te openen.

Kortom: we komen samen om met elkaar ons geloof te beleven.