1. Evangelische christenen

Evangelische christenen leggen de nadruk op de persoonlijke geloofsbeleving. Het leven met God is ook vandaag de dag een mogelijkheid die voor iedereen werkelijkheid kan worden. Het Woord van God –de Bijbel- is het belangrijkste handboek voor ons leven. Daarin vinden we het evangelie terug, de blijde boodschap dat God ons zó heeft liefgehad dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft. Door Jezus Christus is er eeuwig leven. Hij is dan ook de belangrijkste Persoon in ons leven. Evangelische christenen komen voort uit een traditie van 2000 jaar.

In België behoren de evangelische gemeenten tot de erkende eredienst. Ze worden bij de Overheid vertegenwoordigd door de ARPEE (Administratieve Raad voor de Protestantse-Evangelische Eredienst, www.arpee.be )

2. Evangelische Kerk Bourgoyen
Zoals elke evangelische gemeente is ook de Evangelische Kerk Bourgoyen -kortweg EKB- onafhankelijk en functioneren we autonoom. Dit betekent echter niet dat we ons niet verbonden weten met medegelovigen.

Als EKB maken we deel uit van de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen, kortweg ECV (www.ecvnet.be). De ECV is een samenwerkingsverband van meer dan 20 evangelische gemeenten verspreid over gans Vlaanderen en verenigt hiermee zo’n 2.100 evangelische christenen.

De EKB is ook aangesloten bij de Evangelische  Alliantie Vlaanderen (www.EAVlaanderen.be), die op haar beurt deel uitmaakt van de Europese Evangelische Alliantie. Deze Europese Evangelische Alliantie maakt dan weer deel uit van de Wereld Evangelische Alliantie die wereldwijd meer dan 600 miljoen evangelische Christenen verenigt, verspreid over 128 verschillende landen.

De EKB is een gemeenschap van zo’n 100 personen. We vormen een  zeer gemengde gemeenschap met kleine kinderen, jong volwassenen, de werkende klasse alsook gepensioneerden. Elke zondag komen we samen om met elkaar ons geloof te delen, God te eren door lofprijs en gebed, te gedenken hoe Christus voor de mensheid gestorven is, en om met elkaar te horen naar de Bijbelse prediking. Ook naast de zondagse eredienst willen we een levende gemeente zijn en komen we in verschillende huisgroepen samen om ons geloof te delen en te versterken door gebed en studie.